Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Ajankohtaista

Orioluksen tulevat retket ja tapahtumat!

Mm. matalan kynnyksen lintukävelyitä ja tornipäivystyksiä, katso lisää tästä.

 

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä!

Kirjaa kaikki pesintään viittaavat lintuhavainnot pesimävarmuusindekseillä Tiiraan. Havainnot voi kirjata myös Laji.fi -sivustolle tai puhelimelle ladattavan Mobiilivihko -sovelluksen lintuatlaslomakkeelle.

 

Haapalahden lintutorni on nyt kunnostettu

Savonlinnan Haapalahden lintutorni on taas käyttökelpoinen. Kievarin kierros-latu- ja retkeily-yhdistys toteutti hankkeen.

 

Orioluksen alueen mielenkiintoiset lintuhavainnot

http://www.tiira.fi/mielenkiintoiset_Oriolus.htm

Mitä teet, kun löydät kuolleen linnun?

Ilmoittamalla rengaslöytösi ja havaintosi sekä laittamalla tarvittaessa kuolleen linnun tutkimuksiin, autat luonnonlintujen tutkimusta ja suojelua sekä tautitilanteen ja kuolinsyiden selvittämistä. Kiitos sinulle vaivannäöstäsi! 

 

Kun käsittelet kuollutta lintua, käytä mieluiten kertakäyttökäsineitä ja pese- ja desifioi kätesi hyvin tämän jälkeen. Muistathan, että kuollutta, rauhoitettua lintua ei saa ottaa pysyvästi haltuun, mutta sen voi toimittaa eteenpäin.

Jos linnun kuolemaan ei näytä liittyvän mitään poikkeavaa, eikä kyseessä ole harvinainen lintu, lintu kannattaa jättää luontoon. Kuolleet eläimet on monen eläimen tärkeää ravintoa, jonka avulla ne voivat selvitä talven yli. Kuolleesta eläimestä on silloinkin hyvä tehdä ilmoitus Eviraan ja ilmoittaa mahdolliset rengaslöydöt Rengastustoimistoon. 

Jos kuitenkin epäilet ilkivaltaa tai salametsästystä, tee ilmoitus paikalliselle poliisille ja toimita linnut poliisille. Voit ottaa myös yhteyttä Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry:hyn. Jos epäilet lintujen joutumista myrkkyjen, öljyn tai epidemian uhreiksi, voi linnut lähettää tutkittavaksi Eläintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Jos eläimellä on tutkimus-, opetus- tai keräilyarvoa, sen saa ottaa talteen ja luovuttaa luonnontieteelliselle museolle tai korkeakoululle. 

 

TÄSSÄ TARKEMPIA OHJEITA JA TARVITSEMIASI LINKKEJÄ

Onko lintu rengastettu?

Tarkista ensin, onko lintu rengastettu. Jos on ilmoita renkaasta Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistoon: http://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto. Lintujen rengastuksesta on lisää tietoa sivuillamme kohdassa Lintujen rengastus.

 

Tutkittavaksi Eviraan?

Jos lintuja on useita, olisi erittäin hyvä ilmoittaa asiasta esim. Eviraan ja tarvittaessa lähettää lintu tutkittavaksi. Tutkimuksiin lähettäminen on tärkeää myös silloin, jos epäilet, että lintu on esim. laittomasti tapettu. Tärkeitä tutkittavia ovat erityisesti haukat, kotkat ja pöllöt- Sähköyhtiöille on myös hyvä ilmoittaa sähkölinjoista, joihin lintuja lentää.

Kuolleita luonnonlintuja tutkitaan Oulun Evirassa (Marja Isomursu). Eviran nettisivuilta, www.evira.fi, löydät lisätietoa luonnonvaraisten eläinten lähettämisestä tutkimuksiin sekä myös ilmoituslomakkeen, jolla voit ilmoittaa kuolleet eläimet. Tässä Eviran ohjeita: 

"Evira tutkii Oulun toimipaikassa luonnoneläinnäytteitä eläintautien varalta kaikkialta Suomesta. Kokonaisen, vasta kuolleen eläimen tai sen elimiä voi kuka tahansa lähettää maksuttomaan tutkimukseen Matkahuollon kautta. Näytteen lähettäjä saa kirjallisen tiedon tutkimustuloksista postissa kotiinsa, kunhan muistaa laittaa pakettiin mukaan lähetteen yhteystietoineen.

Jos näytteiden lähettäminen ei jostain syystä ole mahdollista (eläin on liian iso, sijainti hankala, ruho pitkälle mädäntynyt tms.), voi alla olevan sähköisen lomakkeen avulla lähettää havainnon villieläimen kuolemasta.

Erityisesti ilmoitukset joukkokuolemista (useita eläimiä kuollut lyhyen ajan sisällä samassa paikassa) tai oudosti käyttäytyneiden eläinten kuolemista ovat eläintautitutkimusten kannalta kiinnostavia. Yksittäisetkin kuolintapaukset voivat olla tärkeitä seurannalle, jos ne voidaan yhdistää muiden havaitsemiin samankaltaisiin tapahtumiin.

Sähköisen lomakkeen lähettäjään saatetaan Evirasta ottaa yhteyttä, jos kaivataan lisätietoja ilmoitetusta tapauksesta."

 

Suora linkki näytteiden lähettämisohjeisiin ja lähetteisiin: 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/naytteenotto-+ja+lahetysohjeet/villielaimet/,

tietoa luonnonvaraisten eläinten sairauksista

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/kuolleet+elaimet/luonnonvaraiset+elaimet

ja kaavake kuolleen luonnonvaraisen eläimen ilmoittamisesta Eviraan:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin433370&SID=ecd57d11-bef4-4907-86ea-76980b74a07e

 

Luonnontieteellisen museon kokoelmiin tai itselle täytettäväksi? 

Hyväkuntoisia kuolleita lintuja voi viedä myös täytettäväksi luonnontieteelliseen museoon, esim. Jyväskylän yliopiston Keski-Suomen Luontomuseoon, https://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto. Jos lintu odottaa kuljetusta, laita se pakkaseen.

Muistathan, että rauhoitettujen eläinten täyttäminen on luvanvaraista toimintaa. Tässä ohjeita BIrdLife Suomen kotisivuilta: 

"Kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun ilman erityistä lupaa. Jos eläimellä on tutkimus, opetus tai keräilyarvoa, sen saa ottaa talteen ja luovuttaa luonnontieteelliselle museolle tai korkeakoululle. 

Ainoastaan riista- ja rauhoittamattomia eläimiä saa pitää hallussa tai täyttää ilman poikkeuslupaa. Monille lintulajeille, kuten petolinnuille voi täyttöluvan saada ainoastaan, kun eläintä käytetään koulutus- tai opetustarkoituksessa ja sitä säilytetään jossakin yleisessä tilassa.

Rauhoitetuille linnuille ja muille eläimille on aina haettava hallussapitolupa. Nykypäivänä yksityisen henkilön on hyvin vaikea saada lupaa täytättää rauhoitettu lintu, ellei kysymys ole jostakin hyvin runsaasta lajista. Luvan rauhoitetun linnun täyttämiseksi myöntää Suomen ympäristökeskus. Käytäntönä on, ettei yksityiselle henkilölle juurikaan myönnetä hallussapitolupaa, joka siis tarvitaan edellytyksenä täyttämiselle. 

Kun löydetään kuollut rauhoitettu eläin ja sille halutaan hakea hallussapitolupaa täyttämistä varten tulee asia saattaa viranomaisten tietoon. Poliisi laatii asiasta normaaliin tapaan pöytäkirjan, jonka kopio tulee liitteeksi hallussapitolupahakemukseen. Pöytäkirjassa tulee ilmetä eläimen kuolinsyy.

Ennen luvan hakemista kannattaa ottaa yhteyttä Suomen Ympäristökeskukseen tai alueelliseen ympäristökeskukseen ja tiedustella puhelimitse, onko kyseiselle eläimelle mahdollista saada hallussapitolupaa. 

Hallussapitolupahakemuksiin on liitettävä tiedot mistä ja milloin lintu löydettiin, linnun kuolinsyy sekä vastaanottavan koulun tiedot, yhteystiedot ja yhdyshenkilön nimi. Hakemuksen liitteeksi kannattaa aina laittaa selvitys eläimen alkuperästä. 

On hyvä muistaa, että täytettyjen rauhoitettujen lintujen tai niiden osienkin myynnille on aina oltava myyntilupa. Lisäksi Suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsähanhen, heinätavin, allin, telkän, tukkakoskelon, isokoskelon, pyyn, teeren ja metson samoin kuin niiden tunnistettavien osien tai niistä valmistettujen tuotteiden kauppa on kielletty. Myyntilupia myöntää Suomen ympäristökeskus. Sekä hallussapitolupa, että myyntilupa ovat maksullisia."